آشناترین غریبه

وقتی دو عاشق از هم جدا میشن ...
دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن ...
چون به قلب همدیگه زخم زدن ...
نمیتونن دشمن همدیگه باشن ...
چون زمانی عاشق بودن ...

تنها میتونن آشناترین غریبه برای همدیگه باشن ...
/ 1 نظر / 12 بازدید
عاشق

شاید دو عاشق از هم جدا بشن ولی معشوقه نمیتونه خودشو جدا از عشقش بدونه ، اون با یاد عشقش داره زندگی میکنه و زنده هست .