چهره ای که ما از خود می آفرینیم

نظری که دیگران به ما دارند قطعا بازخوردی از اعمال و کردار خود ماست.

یک زوج زمانی که یکدیگر را انتخاب می کنند و به در کنار هم بودن به هم متعهد می شوند یقینا با فکر باز و سنجش ملاک های مختلف یکدیگر را بر گزیده اند.

اما واقعا چه میشود که روزی فرا می رسد که زوجین حسی متفاوت از روز اول به هم پیدا میکنند؟

واژگانی چون بدقولی، بد خلقی، بی توجهی، ارزش قائل نشدن و ... از کجا نشأت می گیرند؟

جواب این سوال بسیار ساده است.

فقط رفتار و کردار خود ماست که نتیجه ای اینچنین به بار می آورد.

اشتباه ، بار اول ، بار دوم و بار سوم اشتباه نامیده می شود.

وقتی یک خطا با تذکراتی که داده می شود، بارها و بارها و هر بار با توضیحات و توجیهات مختلف تکرار می شود نامش دیگر " اشتباه غیرعمدی" نمی تواند باشد.

قطعا این اتفاق با علم و اطلاع در حال تکرار است.

فرض کنید مردی با یکی از همکاران خانمش یک SMS  در رابطه با مسائل کاری رد و بدل کرده است.

همسر مرد متوجه این SMS  می شود و بنا به هر دلیلی از لحن بکار رفته در متن sms  نا خشنود می شود و این ناراحتی را به شوهرش انتقال می دهد.

در اینجا اگر همسر ایشان به واقع نیتی در دل نداشته باشد، به رسم احترام به همسر، یا دیگر با آن همکار پیامی رد و بدل نمی کند و یا آنکه با لحنی که همسرش می پسندد اینکار را می کند.

حال اگر مرد بی توجه به خواسته همسرش اقدام به تکرار این عمل کند و هر بار نیز همسرش به او نسبت به این عمل تذکر دهد، آیا می شود نام آن را کاری اشتباهی و که غیر عمدی بوده نامید؟

آیا شرط ادامه زندگی مشترک جلب نظر و احترام به خواسته های یکدیگر نیست؟

پس با تکرار یک خطا دیگر آن خطا نامیده نمی شود و عملیست که عمدا و با علم به ناخشنودی همسر و با تعمد انجام می پذیرد.

پس اگر به واسطه اعمالی که با علم و درایت به دلخوری همسرمان انجام می دهیم ، دیدگاه وی را نسبت به خود مخدوش کرده و او را نسبت به خودمان بددل کردیم، یقینا مقصر اول و آخر خود ما بودیم که با اینکه میدانستیم همسرمان نسبت به انجام دادن برخی اعمال و یا برعکس انجام ندادن برخی کارها دلخور می شود باز هم به کارمان ادامه دادیم.

بخاطر داشته باشید یک رابطه نیاز به رعایت خطوط قرمز، احترام به خواسته ها، قبول سلیقه ها، احترام به تفاوت ها، تشخیص نیازها، و صد البته گذشت دارد.

در پایان، زندگی به من آموخت ...

همیشه گزینه هایی را انتخاب کنید که ختم به انتخاب معشوق و همسرتان شود.(همیشه اعمالی را انجام دهید که برای همسرتان این ذهنیت بوجود نیاید که کسی یا چیزی را به وی ترجیح داده و هر چیز دیگری را بجز وی انتخاب کرده اید) زیرا تنها اوست که شما را صادقانه و عاشقانه دوست می دارد. تنها اوست که شما را با تمام کاستی ها با آغوش باز می پذیرد و تنها اوست که پاسخ تمام بدخلقی ها را با لبخند می دهد و صد البته تنها اوست که عشق زندگی شما بوده.

فقط با چند ثانیه تامل و تفکر پیش انجام برخی از اعمال نیازی به ساعت ها تفکر  و دلجویی و البته ناراحتی برا خودمان نخواهد بود

/ 0 نظر / 37 بازدید