زن ها چه کسی را می پسندند؟

سالها پیش یک جمله حکیمانه از یک بزرگ شنیده بودم که می گفت

مرد ها هیچ گاه با زنی که آرایش غلیظ کرده و لباس تنگ پوشیده همراه نشده و راه نمی روند

اما در تمام طول مسیر به خانم هایی نگاه می کنند که لباس تنگ پوشیده اند و آرایش غلیظ کرده اند.

اما تجربه ام ثابت کرد

خانم ها هیچ گاه مردی که بزله گو و شوخ باشد و نظر خانم ها رو به خود جلب کند ، ساز بزند و آواز بخواند را به عنوان شوهر و همراه زندگی نمی پذیرند

اما در تمام مهمانی ها و مجالس دور و بر مردی جمع می شوند که با آنها شوخی(حتی شوخی های ...) میکند، آنها را می خنداند و برایشان ساز میزند و آواز می خواند.

جالب آنجاست که  ادعا می کنند عجب آدم جلف و لوسی بوده.

در حالیکه می پسندند در همان حال شوهرشان مثل یک جنتلمن برخورد کند و گوشه ای از مجلس تنها و مودب بنشید و با خانم های مجلس بسیار موقر برخورد کند.

/ 1 نظر / 13 بازدید
عاشق

کاملا مخالفم . بنظرم برداشت شما اشتباهست . مردی که ساز بزند و بخواند و ارتباط برقرار کند در حدی که ادب را هم رعایت کند و ببخشید عراجیف نگوید هیچ مشکلی ندارد و به عنوان شوهر یه مرد ایده عال است و همچنین حدو حدود خود را رعایت کند . مردی که کنار بنشیند و صحبت هم نکند اصلا ایده عال نیست ف هر چند که جنتلمن باشد .