برداشت صحیح

چه در مکالمات روزمره و چه در زندگی زناشویی بارها متوجه شده ایم که مخاطب، منظور ما را به درستی درک نکرده و یا ما منظور صحیح گوینده را متوجه نشده ایم.

در این طور مواقع به واژه معروف و مشهور "سوء تفاهم" روبرو می شویم.

به زعم بنده طریقه بیان صحیح منظور هنر بسیار بزرگی است.

اگر فرض کنیم که ما به عنوان گوینده ، یک مطلب خاص را برای یک فرد خاص بیان میکنیم قاعدتاً این موضوع که مخاطب، دقیقا همان چیزی که مد نظر ماست را از حرفهای ما برداشت کند برای ما بسیار اهمیت دارد.

پس در گفتگو های روزانه خصوصا در زندگی زناشویی که معمولا سوءتفاهم های کوچک زمینه ناراحتی های بزرگ را در زندگی ایجاد میکند می بایست سعی کنیم تا در هنگام گفتگو، بی حوصلگی را از خود دور کرده و با سعه صدر موضوع مورد نظر را بیان و به فرد مورد نظر انتقال دهیم.

اولین چیزی که در یک مکالمه دو نفره و یا چند نفره (منظور سخنرانی برای چندین نفر نیست) باید بدانیم، این است که اگر مخاطب منظور ما را به درستی متوجه نمی شود این شنونده نیست که مقصر است، بلکه ایراد را باید در خود جستجو کنیم و هر چقد هم که مطمئن باشیم گویش و گفتار ما مشکلی ندارد و ما به درستی در حال انتقال موضوع هستیم اما اگر شنونده منظور ما را به درستی درک نمیکند باید صبر به خرج دهیم و موضوع را شمرده تر و با لحن و شیوه ای که مخاطب متوجه منظورمان شود دوباره و چند باره بیان کنیم.

صد البته این قانون در رابطه با کسانی است که واقعا سعی میکنند به حرف ما گوش داده و منظور ما را متوجه شوند صادق است وگرنه به قول بزرگی که فرمود: "همیشه یک آدم خواب را میتوان بیدار کرد اما کسی که خودش را به خواب زده را هیچ وقت نمیتوان بیدار کرد"

پس اگر موضوع مکالمه و فرد مخاطب مهم هستند در انتقال صحیح منظور کوشا باشید و برای اطمینان از اینکه شنونده منظور شما را دقیقا همانطور که مد نظر شماست متوجه شده شاید بد نباشد که در آخر صحبت از وی بپرسید که از حرف شما چه برداشتی داشته.

/ 0 نظر / 14 بازدید