قوانین پایداری رابطه

قانون شماره یک بقای رابطه:

هیچگاه قولی را برای دلخوشی و صرفاً راضی کردن همسرتان به اون ندهید.

بخار داشته باشید روزی فرا خواهد رسید که باید اثبات کنید تا چه میزان به قولی که داده بودید وفا دار بوده اید و آنگاه است که اگر به عهدی که بسته اید عمل نکرده باشید تخم بی اعتمادی را با دستان خود در دل همسرتان کاشته اید.

قانون شماره دو :

اگر مدعی شدید که همسرتان با ارزشترین موجود دنیا برایتان است سعی کنید این را در عمل نیز به اثبات برسانید.

راه حل آن نیز بسیار ساده است. به خواسته هایش توجه کنید و به آنها عمل کنید. هر چند که علیرغم میل شما باشد. زیرا اون با ارزشترین موجود دنیا برای شماست.

چگونه است که برای نگه داری از یک گردنبد، با ارزش ریالی بالا آن را در گاوصندقی نگه میدارید و همه تلاشتان را برای حفاظت از آن میکنید اما فراموش میکنید یک همسر یا یک دوست خوب می تواند یک همراه، یک شریک، یک مونس ، یک همیار و چه بسا تمام زندگیمان باشد.

قانون شماره سه:

اگر اشتباهی مرتک شدید و به این یقین رسیدید که اشتباه از جانب شما بوده، آنقدر شجاعت داشته باشید که پا پیش گذاشته و اشتباهتان را قبول کنید و با تموم وجود آنرا دیگر تکرار نکنید.

زیرا یک غرور نابجا میتواند عمیق ترین و طولانی ترین روابط را از بین ببرد.

خراب کردن هر دیوار بزرگی بسیار آسان است اما ساختن یک دیوار کوچک بسیار زحمت دارد.

قانون شماره چهار:

قبل از بیان جملات خصوصا در هنگام عصبانیت و ناراحتی اندکی تامل کنید و جمله را یک بار مرور کنید.

گاهی تاثیر یک جمله کوتاه از یک چاقو بر قلب عمیق تر و مخرب تر است.

اما همیشه به یاد داشته باشید یک زخم تازه را راحت تر میتوان مداوا و ترمیم کرد تا یک زخم کهنه و قدیمی را.

قانون پنجم:

آنچه که هستید و خصوصیات اخلاقی خوب و بدتان را به معشوق و همسرتان صادقانه بیان کنید و آنهایی را که میدانید در شما قابل اصلاح نیستند در ابتدا بازگو کنید.

تا جای ممکن از قول دادن درخصوص تغییر در خصوصیات اخلاقی (اصلاح ناپذیر) بپرهیزید زیرا آن روز که برای به دست آوردن دل همسرتان قول میدهید باید بخاطر داشته باشید اگر چنانچه از تلاش برای تغییر خسته شدید و به همان آدم روز اول برگشتید در واقع تمامی دیوار های اعتماد را خراب کرده اید.

این قوانین ادامه خواهند داشت...

/ 0 نظر / 25 بازدید