دروغ دوست داشتنی (2)

در ادامه بحث دروغ های دوست داشتنی به "حرف هایی که نباید گفت" می رسیم.

بارها و بارها پیش آمده که مادر شوهر (یا پدر شوهر) در رابطه با عروس و یا مادر زن (یا پدر زن) در مورد داماد موضوعی را به گلایه نقل کرده اند.

این که پسر یا دختر آنها آن گلایه را می شوند و باید به نحوی به همسر خود انتقال دهد امری درست است، اما این زیبنده نیست که عینا کلمات گفته شده را نقل کرده و به همسرش بازگو نماید.

مدیریت انتقال گلایه ها به عهده اوست و او باید به نحو مقتضی و در زمان مناسب با گویشی که میداند باعث کدورت و ناراحتی نمی شود آن گلایه را به گوش همسرش برساند.

چه بسا بسیاری از مواردی که گلایه می شود حتی لازم نباشد همسر از آنها مطلع شود.

بسیاری از موارد دیده شده که همین نقل قول ها باعث دعوا های شدید و قطع روابط و رفت و آمد ها می شود.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید